[AP] การแก้ไขรหัสผ่านของ @Passport / Change password AP

1. เข้าที่เว็บไซต์เกม จากนั้นคลิกตรง “ระบบสมาชิก”

2. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ @Passport” ทางด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ @Passport

3. กรอก @Passport และ Password จากนั้นคลิกที่ “Login”

4. คลิกที่ “เปลี่ยนรหัส @passport” ทางด้านซ้ายมือ

5. กรอก รหัสผ่าน @Passport ณ ปัจจุบัน, กรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน, กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง จากนั้นคลิกที่ “เปลี่ยน”
* กรณีเปิดใช้งาน @Key กับ @Passport จะมีให้กรอก OTP 6 หลักที่ได้จากการกด @Key ด้วย

6. ระบบจะแจ้งข้อความ “ได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน เรียบร้อยแล้วค่ะ” เป็นอันเสร็จสิ้น

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ