[AP] ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง อีเมลและข้อมูลสมาชิก @Passport

ข้อมูลที่สามารถเปลียนแปลงได้มีเบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ เท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าที่เว็บไซต์เกม จากนั้นคลิกตรง “ระบบสมาชิก”

2. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ @Passport” ทางด้านล่าง หรือ “คลิกที่นี่” เพื่อเข้าสู่ระบบ @Passport

3. กรอก @Passport, Password และรหัสอักษรตามที่ปรากฎ จากนั้นคลิกที่ “Login”

4. เลือกที่ “แก้ไขข้อมูล @Passport” ทางด้านซ้าย

5. กรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนประกอบด้วย

1. เบอร์โทรศัพท์ :   กรณีต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ให้กรอกช่องนี้ (ต้องกรอกทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูล @Passport)
   *ถ้าจำหมายเลขโทรศัพท์เดิมที่ใส่ไม่ได้ให้ใส่เบอร์มือถือที่ใช้ปัจจุบันแทน

2. E-Mail :   กรณีต้องการเปลี่ยนอีเมล์ให้กรอกช่องนี้ (ในการแก้ไขอีเมลให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ทุกครั้งด้วย ถ้าจำหมายเลขโทรศัพท์เดิมที่ใส่ไม่ได้ให้ใส่เบอร์มือถือที่ใช้ปัจจุบันแทน)

3. @Passport Password :   รหัสผ่านของ @Passport

4. @Key OTP :   รหัส OTP 6 หลัก **ช่องนี้จะขึ้นในกรณีที่ @Passport มีการเปิดใช้งาน @KEY อยู่ (@KEY คืออะไร ?? อ่านที่นี่)

5. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” เพื่อเปลี่ยนข้อมูล

6. จะมีหน้าต่างแจ้ง “ท่านได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ” ให้คลิก OK เป็นอันเสร็จสิ้น

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงเท่านั้น ทางทีมงานจะสงวนสิทธิ์รับดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ สำหรับ ID ที่มีข้อมูลสมาชิก ถูกต้องเท่านั้น

กรณีแก้ไขข้อมูลแล้วขึ้นข้อความ “หมายเลขโทรศัพท์ ไม่ถูกต้อง” สาเหตุเกิดจากยังไม่ได้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ก่อนคลิกแก้ไขข้อมูล
*ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการแก้ไขอีเมล ระบบจะไม่แจ้งข้อความ error ดังกล่าว ถ้าจำเบอร์ที่เคยใช้ไม่ได้ให้ใส่เบอร์มือถือปัจจุบันแทน

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ