[AP] ลืม @Passport ลืมรหัสผ่าน @Passport / Lost AP and password AP

ผู้เล่นสามารถคลิกลืม @Passport และรหัสผ่าน @Passport ได้จากทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง ดังนี้

1. เข้าที่เว็บไซต์เกม จากนั้นคลิกตรง “ระบบสมาชิก”

2. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ @Passport” ทางด้านล่าง หรือ “คลิกที่นี่” เพื่อเข้าสู่ระบบ @Passport

3.  คลิกที่ “ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี่” ทางด้านล่าง

3. กรอกอีเมลที่อยู่ในระบบ @Passport, กรอกรหัสตัวอักษรภาพ, คลิกที่ “ตกลง”

4. จะมีหน้าต่างแจ้งข้อตวาม “Passport ID และ Passport Password ได้ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว กรุณาเช็คที่อีเมลของท่าน” ให้คลิก “OK”

5. เข้าไปตรวจสอบ  @Passport และ Password ได้จากอีเมล

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ