สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)


ขอเชิญชวนเหล่าเกมเมอร์ร่วมถวายความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ “เพลงของพ่อ” และ “รูปที่มีทุกบ้าน” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เหล่าเกมเมอร์ได้ร่วมบรรยายความรู้สึกที่มีต่อพ่อหลวงและร่วมถวายความอาลัยผ่านเสียงเพลงและรูปภาพที่มีทุกบ้าน

กิจกรรมที่ 1 "เพลงของพ่อ"


ร่วมถวายความอาลัยด้วยการแชร์เพลง ‘รักพ่อ...เพราะอะไร’ โพสต์บน Facebook พร้อมเขียนข้อความถวายอาลัย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
กิจกรรมที่ 2 "รูปที่มีทุกบ้าน"


ร่วมถวายความอาลัยด้วยการ เเชร์ภาพพ่อหลวง “รูปที่มีทุกบ้าน" ผ่านโพสต์กิจกรรมของ Facebook PLAYPARK พร้อมเขียนข้อความถวายอาลัยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

เข้าร่วมกิจกรรม "รูปที่มีทุกบ้าน"


เอเชียซอฟท์ร่วมใจทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง     คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมใจทำดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑,๐๐๙ ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

เอเชียซอฟท์ แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วมแสดงความไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชย์สมบัติ ผ่านโครงการในพระราชดำริด้านต่าง ๆ มากมาย ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะในการทรงงานอย่างหนัก ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมากมายสุดที่จะพรรณนา แก่พสกนิกรชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภาร

โครงการ Gamers Love Dad     Gamers Love Dad เป็นโครงการที่เอเซียซอฟท์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และการแสดงความรักพ่อของผู้เล่นเกมออนไลน์ โดย จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึงพ.ศ. 2559 ด้วยการจำหน่ายไอเทมพิเศษเสื้อเหลือง โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายไอเทมไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้กับ มูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน และด้านการศึกษา ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ได้ดำเนินโครงการมานั้น ทำให้มียอดเงินบริจาครวมที่ได้นำไปช่วยเหลือสังคมถึง 65 ล้านบาท
Gamers Love Dad ปี 1
Gamers Love Dad ปี 2
Gamers Love Dad ปี 3
Gamers Love Dad ปี 4
Gamers Love Dad ปี 5
Gamers Love Dad ปี 7
Gamers Love Dad ปี 8
Gamers Love Dad ปี 9
Gamers Love Dad ปี 10